Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

Kérem álljon meg néhány percre községünk honlapjánál, miközben kalandozik az NET-en.

A magyar történelem áldozatvállalásai, sorscsapásai, s a jelenkor fejlődése tükröződik telepölésünk életében, ha végigolvassa történetét. A Börzsöny és az Ipoly-völgy kapujában helyezkedik el a XII. század óta lakott településünk. A hely stratégiai fontosságát jelzi, hogy két vár is épült itt a középkorban, melyeknek fontos szerepük volt az északi bányavárosok védelmi vonalában. Súlyos árat fizettek hazafias érzelmű elődeink, hiszen többször földig rombolták községünket és várainkat a megszálló csapatok, s ezért Damásd több helyen és többször épült újra. Eleink áldozatos munkája eredményeként a XIX-XX.
Század fordulóra fejlett mezőgazdasággal bíró községgé fejlődtünk. Ezt követően a lakosság az újonnan fejlődő iparban keresett megélhetési lehetőséget. A trianoni békediktátum új helyzetet teremtett községünk életében Főként a n. világháborút követően megszakadtak a rokoni kapcsolatok a határon túlra került Helembaiakkal. Ebben gyökeres változást a rendszerváltás jelentett, s napjainkban már ismét rendszeres kulturális, sport kapcsolat alakulhatott ki a két testvéri település között. Legfőbb célunk a "Barátság" híd újjáépítése mely ismét az évszázados gyakorlatnak megfelelően átkelést biztosítana a Ipoly folyón. A rendszerváltást követően kiépült községünk infrastrukturális hálózata. A telefon, gáz és csatorna közművek megépítése a XXI. sz. igényeit is kielégíti.
Úthálózatunk szilárd burkolattal fedett Hagyományainkat őrizve elevenítettük fel farsangbúcsúztató felvonulásunkat, mely már idegenforgalmi nevezetességgé vált, s a térségben egyedülálló rendezvénysorozat. A kedvező adottságok eredményeként (a táj szépsége, Budapest közelsége és a börzsönyi táj érintetlen nyugalma) községünk elnéptelenedése megállt, s a külföldiek- elsősorban hollandok - kedvelt nyaralóhelyévé vált. Ha a Dunakanyarban jár ne mulassza el községünket meglátogatni!


Rományik Ferenc
Ipolydamásd község polgármestere

A honlap és akadálymentesítése az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-4.5.3-09-209-0025 azonosító számú pályázati támogatás segítségével valósult meg.
Dokumentumtár / NCA logó